CAD

Vi använder oss av SolidWorks, Creo, Inventor och Catia V5.

Konstruktion

Vi har många års erfarenheter och stor samlad kunskap av industriprodukter och maskindetaljer, vilket gör oss effektiva och minimerar onödiga kostnader.

Rendering och animering

Vi arbetar i SolidWorks Visualize som ger mycket fina renderingar och kan uppnå en nästintill fotorealistisk rendering. Programmet kan hantera filer ifrån de flesta CAD program.